Drupal Training Day

een initiatief van Stichting Drupal Nederland

Code of Conduct

Code of Conduct

Drupal Training Day brengt een groot aantal mensen met verschillende achtergronden en interesses samen. We vinden het belangrijk dat zowel studenten als trainers terug kunnen kijken op een leerzame en leuke dag en om dat te stimuleren hebben we een aantal uitgangspunten en afspraken geformuleerd. Het doel hiervan is om alle deelnemers een open en veilige leeromgeving te bieden die inspireert en wederzijds respect stimuleert.

We verwelkomen iedereen

Een van de grootste waarden van de Drupal community is haar openheid en diversiteit. Ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt op de Drupal Training Day is een taak voor iedereen, inclusief deelnemers, trainers en sponsors.

We zijn respectvol

Sponsors, vrijwilligers, trainers, leerlingen en andere deelnemers streven na om iedereen met respect te behandelen ongeacht cultuur, geloof, uiterlijk, beperking, ras, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

We komen om te leren

Het doel van de Drupal Training Day is iets nieuws te leren. Dit kan alleen als de deelnemer dit zelf graag wil én gemotiveerd is. Iemand tegen eigen wil aanwezig laten zijn op de Drupal Training Day houden is negatief voor de algemene sfeer en het beïnvloedt de motivatie van de docenten/vrijwilligers negatief. Wij verzoeken docenten hier dan ook rekening mee te houden en zelf zorg te dragen voor eventuele opvang van leerlingen die niet langer de les willen volgen.

Tot slot

Tijdens de Drupal Training Day zullen foto- en filmopnamen worden gemaakt. Dit beeldmateriaal zal na afloop onder een Creative Commons licentie worden gepubliceerd en kan mogelijk worden gebruikt in marketingdoeleinden van Stichting Drupal Nederland. Wij nodigen deelnemers uit om zelf ook beeldopnamen te maken en te verspreiden, mits de fotograaf bovenstaande omgangsnormen in acht houdt bij het maken ervan.

Drupal Training Day

Drupal Training Day is een initiatief van Stichting Drupal Nederland en is mogelijk gemaakt door het tomeloze enthousiasme van vrijwilligers uit de Nederlandse Drupal-community.

Contact

info@drupaltrainingday.nl
+31 6 224 294 32